ZELFONTPLOOIING VOOR TEAMPROFESSIONALS

Houd de zaag scherp

Opleiding en training voor teamcoaches en teamtrainers die hun repertoire aan diagnose-, reflectie- en interventievaardigheden willen verruimen, verdiepen en aanscherpen.

“Meesterschap ligt in het reiken, niet het bereiken.”

~ Sarah Lewis

“There is a crack, a crack in everything, that’s how the light gets in.”

~ Anthem, Leonard Cohen

Zet de wijsheid van
je hele lichaam aan

Als opleider ben ik er om:

  • Jouw eigen unieke stijl verder te ontwikkelen
  • jouw interventierepertoire te verbreden
  • Je uit te dagen te reflecteren op wat je meer, minder en kan blijven doen
  • Samen te leren en elkaar te inspireren

BELANGRIJKE VRAGEN ALS JE TEAMS BEGELEIDT

Wat is jouw passie om dit werk te doen?

Wat geeft je de meeste/minste energie in het werken met groepen?

Wat is je grootste angst in groepen?

Hoe ga je om met kritiek op jou als begeleider?

Waar ben je gevoelig voor (jouw rode knoppen)?

Neem je waar welke interventies je intuïtief doet?

Waarom de zaag scherp houden?

Jezelf uitdagen

N

Je wilt helder contracteren en containment bieden om het leren te bevorderen

N
Je wilt bruikbare concepten, modellen en werkvormen kennen en kunnen toepassen
N

Je wilt op een ervaringsgerichte manier de groep laten leren in het hier & nu

N

Je wilt bewuster werken met de boven- en de onderstroom in groepen

Jezelf verdiepen

N

Je wilt durven vertragen en kunnen versnellen

N

Je wilt meer losheid in je interventies, meer spelen en uitdagen

N

Je wilt op een steeds diepere laag ontdekken wie je bent en wat je te bieden hebt

N

Je wilt werken met een groep vanuit inspanning èn ontspanning