Organisatie psycholoog

Eigen wijze begeleiding in persoonlijke en team transities

Wil je als team, teamleider of teamprofessional een volgende stap maken? Wil je leren om vanuit heldere keuzes, bezieling, inspiratie en flow te werken? (H)echt samenwerken met energie en effect?

Er is zoveel kennis, ervaring, ideeën, drive en intuïtie aanwezig in (groepen van) mensen. Vaak blijft dit prachtige potentieel verborgen. Om rationele en irrationele redenen. Die wijsheid tevoorschijn laten komen, dàt is mijn passie!

“Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved.”

~ Winnie the Pooh

“Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen.”

~ Jon Kabat-Zin

Wendel Greve op brug
IK BEGELEID
Teams met gedoe en leerwensen

Teamleiders die coachend willen leiden

Teamprofessionals die hun begeleidingsrepertoire willen verruimen

Iedereen die een eigen wijze stap wil nemen in persoonlijke groei

 

» Meer voor Teams

» Meer voor Teamleiders

» Meer voor Teamprofessionals

Durft te bewegen
in eigen wijsheid

VOORSPELBAAR » INSPIREREND
WEERSTAND » LEERSTAND
PATRONEN » KEUZES  

Mijn aanpak

Teams

Stel de juiste vragen, zoals:

Hebben we onze doelen helder voor ogen? Weten we waar we aan bijdagen?

Weten we wat we van elkaar kunnen verwachten? Durfen we op elkaar te vertrouwen?

Zijn we slagvaardig en ondernemend? Durven we makkelijk initiatieven te nemen?

Teamleiders

Anderen met hart en ziel meekrijgen

Hoe maak ik een team zelfstandig?

Hoe kan ik meer werken vanuit vertrouwen in plaats van controle?

Hoe kan ik omgaan met zowel de boven- als ook de onderstroom in mijn team?

Teamprofessionals

Op zoek naar jouw verlangens

Ik wil op een uitnodigende en ervaringsgerichte manier de groep laten leren.

Na een training of teamcoaching wil ik meer energie hebben in plaats van minder.

Ik wil meer losheid in mijn interventies, meer spelen en uitdagen.